Rada OPZZ Województwa Łódzkiego we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej oraz firmami szkoleniowymi JW Consulting oraz All Training And IT rozpoczyna realizację projektu pn. „Kompetentne kadry związkowe województwa łódzkiego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.16 PO WER: usprawnienie procesu stanowienia prawa.Celem projektu jest wzrost potencjału Rady OPZZ Województwa Łódzkiego i Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej poprzez udział 400 członków tychże organizacji w szkoleniach oraz doradztwie i podwyższenie ich kompetencji niezbędnych do czynnego udziału w procesie stanowienia prawa. Udział w szkoleniach a także w warsztatach oraz doradztwie wpłynie pozytywnie nie tylko na wzrost kompetencji uczestników, ale również na zrozumienie konieczności włączania się w proces legislacyjny przedstawicieli związków zawodowych i ich znaczenia w kształtowaniu prawa polskiego.Działacze związkowi są filarem każdej organizacji związkowej i najważniejszym jej kapitałem. Są też główną siłą organizacji, ponieważ w sposób indywidualny i zbiorowy przyczyniają się do realizacji jej strategii i celów. Kompetencje działaczy związkowych stają się główną wartością organizacji związkowej, dzięki ich wysokiemu poziomowi wzrasta potencjał organizacji na rzecz której działają. Rada OPZZ Województwa Łódzkiego i Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego też dążą do ciągłego rozwoju swoich działaczy, starają się również mądrze korzystać z wiedzy, umiejętności i talentów swoich członków.Dzięki udziałowi w projekcie nastąpi wymiana doświadczeń oraz najlepszych praktyk uczestników wywodzących się z różnych związków zawodowych, środowisk, branż, co pozwoli dostrzec wzajemne probelmy tych organizacji, a jednocześnie znaleźć nowe sposoby ich rozwiązywania. Na skutek synergii grupy, a także dzięki wsparciu trenerów i doradców w czasie trwania projektu, mogą powstać opinie i zalecenia dotyczące zmiany aktów prawnych czy to na poziomie organizacyjnym, czy krajowym.Dofinansowanie projektu z UE: 869 421,25 PLNOgłoszenie w sprawie realizacji projektu,

Harmonogram szkoleńRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

image