Ważnym składnikiem budżetu każdej instytucji są środki zewnętrze pozyskane w ramach dofinansowań. Istnieje szereg instrumentów finansowych służących wsparciu działalności Państwa firmy lub instytucji.

Firma ALL TRAINING AND IT współpracuje z osobami posiadającymi duże doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków finansowych w związku z powyższym zapraszamy Państwa do kontaktu oraz omówienia szczegółów współpracy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu 504- 754-471 lub pod adresem e-mail: m.sobota@atai.pl.


ZASADY OTRZYMANIA WSPARCIA W RAMACH POMOCY DE MINIMIS;


O środki wystąpić mogą PRACODAWCY.

(PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika). Firma ubiegając się o dotację nie może mieć zaległości z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać ze szkoleń na takich samych zasadach jak jego pracownicy. Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie pozostawia się do decyzji pracodawcy.

Jak wygląda procedura z naszej strony ?

  • Zgłaszacie się Państwo do nas w celu omówienia zasad współpracy w zakresie uzyskania pomocy de minis,
  • Przeprowadzamy bezpłatną analizę Państwa sytuacji na podstawie dokumentów przekazanych naszej firmie,
  • Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie szkoleń dla pracowników – przygotowanie wniosku jest całkowicie bezpłatne,
  • Składamy właściwe dokumenty,
  • Oczekujemy decyzji z PUP ( okres oczekiwania do 30 dni ),
  • Po przyznaniu środków rozpoczynamy szkolenia zgodne z harmonogramem ( terminy oraz tematyka ) opracowanym razem z Państwa firmą lub instytucją.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem z nami współpracy w zakresie uzyskania środków zewnętrznych na szkolenia pracowników prosimy o kontakt pod adresem e-mail: m.sobota@atai.pl lub telefoniczny pod numerem 530-875-146.

image