W sprawie organizacji szkoleń zamkniętych: :
e-mail: szkolenia@atai.pl
tel. 504-754-471

W sprawie zgłoszenia na szkolenie otwarte: :
e-mail: szkolenia@atai.pl
tel. 504-754-471

W sprawie uzyskania informacji o finansowaniu ze środków zewnętrznych: :
e-mail: m.sobota@atai.pl
tel. 530-875-146

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych: :
e-mail: m.sobota@atai.pl
Tel. 530-875-146

W sprawach związanych z BIP:
e-mail: m.sobota@atai.pl
Tel. 504-754-471
W sprawach związanych z udziałem ALL TRAINING AND IT jako partnerem:
e-mail: m.sobota@atai.pl
Tel. 530-875-146
image