All Training and IT to firma doradczo szkoleniowa. Od roku 2012 wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00317/2012. Prowadzimy działalność w obszarze szkoleń komercyjnych, zarówno otwartych jak i zamkniętych oraz realizujemy projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Od początku naszego istnienia przeszkoliliśmy ponad 4000 osób z sektora prywatnego jak i publicznego. Odbiorcami naszych szkoleń jest kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla oraz szeregowi pracownicy. We współpracy z naszymi trenerami/coachami stawiamy w głównej mierze na praktyczne doświadczenie w obszarze prowadzonego szkolenia oraz indywidualne podejście do potrzeb klienta. Jeżeli chcieliby Państwo poznać tematykę organizowanych przez nas szkoleń oraz terminarz zapraszamy tutaj.


Na początku 2014 roku rozszerzyliśmy naszą działalność o doradztwo i consulting w zakresie tworzenia i wdrażania Polityk Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego. Doświadczenie osób współpracujących z nami w tej dziedzinie pozwala na przeprowadzenie analizy właściwego przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych w Państwa przedsiębiorstwie z wyszczególnieniem potencjalnych zagrożeń zarówno w zakresie ochrony fizycznej jak i informatycznej. Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć więcej zapraszamy do odwiedzenia naszej zakładki „Ochrona Danych Osobowych.”


Wychodząc naprzeciw potrzebą rynku pod koniec 2014 roku nawiązaliśmy współpracę ze specjalistami z zakresu procesu inwestycyjnego w tym również w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzennego. Osoby z nami współpracujące to architekci, geodeci i planiści, którzy w Państwa imieniu przygotują analizę nieruchomości pod kontem możliwości jej wykorzystania w celach inwestycyjno – budowlanych. Jeżeli interesuje Państwa tematyka Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zapraszamy do naszej zakładki „Planowanie przestrzenne.” Nasi specjaliści przygotują również dla Państwa raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji przez Państwa prowadzonych. Więcej informacji na te temat znajduje się w zakładce „Ochrona Środowiska”.

image